KÜNYE

İmtiyaz Sahibi
: Naci Özkan
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
: Emre Dinçel
Editör
: Harun Ceyhan